Tip 4: Aandacht voor "knoppencursus"+ bedrijfsmatige implementatieaspecten

Naast een “knoppencursus” is het raadzaam om structureel aandacht te schenken aan de werkmethodiek, praktische toepassingen en ondersteuning binnen projecten, focus op toegevoegde waarde voor de klant.

Door ondersteuning bij de bedrijfsimplementatie BIM, kunnen projectresultaten ook eerder worden behaald!

Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap