Tip 1: Definieer eerst de doelen!

Omschrijf duidelijk de behoefte: Wat wilt U (uw organisatie) met BIM bereiken, en vertrek vanuit die behoefte. Definieer daarna de “output” b.v. het consistent aanmaken van stedebouwkundige studies, tekeningen t/m Definitief ontwerp of werktekeningen niveau.

Als 2e fase simulatie, hoeveelheden, kosten etc.

Een kapitein kan immers ook pas zijn koers bepalen als de bestemming bekend is!

meer informatie

Tip 2: BIM=Meer dan software!

Besef dat BIM niet eenvoudig alleen een software aanschaf is.

Implementatie van BIM heeft invloed op bedrijfsproces de cultuur van samenwerken, het regelen van informatiestromen etc.

Doe daarom eerst een objectieve BIM Quickscan, of laat hem afnemen door een expert zodat de verbeterpunten van de verschillende aspecten voldoende aandacht krijgen.

www.BIMquickscan.nl

BIM is meer dan alleen software aanschaf. Met name organisatorische aspecten zijn belangrijk voor een succesvolle implementatie!

meer informatie

Tip 3: open BIM gedachte

Beoordeel, of laat iemand (onafhankelijk zoals deBIMspecialist) beoordelen hoe de aansluiting is met partners.

Uit ervaring blijkt dat er in een bouwketen door verschillende partijen verschillende softwareprogramma’s worden gebruikt.

Het is essentieel dat men “open” staat voor elkaars informatiebehoefte en informatie uitwisselingsmogelijkheden zoals IFC.

“open” te staan voor elkaars informatiebehoefte, zodat op basis van vertrouwen en respect een beter hergebruik kan plaatsvinden.

meer informatie

Tip 4: Aandacht voor "knoppencursus"+ bedrijfsmatige implementatieaspecten

Naast een “knoppencursus” is het raadzaam om structureel aandacht te schenken aan de werkmethodiek, praktische toepassingen en ondersteuning binnen projecten, focus op toegevoegde waarde voor de klant.

Door ondersteuning bij de bedrijfsimplementatie BIM, kunnen projectresultaten ook eerder worden behaald!

meer informatie

Tip 5: Draagvlak in organisatie & Kartrekkers;

Het is belangrijk om voldoende draagvlak te creëren binnen de organisatie. Het belangrijkste is eigenlijk dat iedereen op de hoogte is, en blijft van de ontwikkeling en toepassing, en dat iedereen ervaart dat er veel voordelen, maar ook nadelen zijn. Als het een keer tegenzit (en dat komt geheid voor) dan is het belangrijk dat alle lagen van de organisatie het blijven steunen.

Kartrekkers; Het is belangrijk om de juiste personen als eerste kartrekker de boel vlot te laten trekken. Ook de inspraak van deze kartrekkers is belangrijk. Ervaring wijst uit dat het eenvoudiger is om eerst met enkele enthousiaste personen te starten, zodat de anderen overtuigd raken alvorens iedereen over te laten gaan.

Zodra de kartrekkers de eerste resultaten hebben bereikt ontstaat er meer draagvlak en begrip in de organisatie!

meer informatie

Tip 6: Beschikbare BIM bibliotheken / content

vaak wordt gesteld: 3D objecten kun je eenvoudig zelf aanmaken, maar de praktijk wijst uit dat het voor een bedrijf veel geld kost om een “eigen” bibliotheek te gaan aanmaken. Bij enkele 3D programma’s zit al een goede bibliotheek, of is deze “content” eenvoudig te kopen. Dit bespaart veel kosten, en verkort de leercurve. deBIMspecialist kan advies geven over bestaande bibliotheken.

Door gebruik van uniforme (nationale of internationale) bibliotheken ontstaat standarisatie en efficientie in de bouwbranche!

meer informatie

Tip 7: 20-80% principe:

Het verschil tussen een succesvolle implementatie en teleurstellingen liggen met name rondom de verwachtingen. Door 20-80% principe- met 20% inspanning eerst de makkelijke 80% van mogelijkheden/voordelen te behalen- is de kans van slagen groot. In de praktijk zie ik nogal vaak dat “techneuten” zich vast gaan bijten in die dingen die de software nog net niet kunnen: Gevolg veel pionierwerk, veel inspanning, tegenvallende resultaten.

Het 20-80% principe leid tot "quick wins" die anderen stimuleren en motiveren om BIM verder te benutten!

meer informatie

Tip 8: Focus op resultaat:

Vaak wordt enthousiast begonnen met het 3D modelleren, maar vergeten ze het doel: B.v. het aanmaken van tekeningen of visualisatie. Techneuten draven nogal eens door, door elk detail in te willen brengen in het model. In de praktijk zie je daardoor nogal eens dat ze het 3D modelleren als doel zien in plaats van het primaire proces en toegevoegde waarde leveren voor de klant!

Door te focussen op resultaat ontstaat toegevoegde waarde voor de klant en alle projectbetrokkenen!

meer informatie

Tip 9: Samenwerking en uniform uitwisselen van gegevens!

Zowel in "traditionele" projecten als innovatieve BIM projecten is communicatie en samenwerking van essentieel belang.

Het is belangrijk om opgebouwde gegevens te kunnen uitwisselen. Het is namelijk erg frustrerend als anderen het nogmaals moeten/gaan overtekenen. Een bekende factor voor faalkosten is het diverse malen overnemen van dezelfde informatie. Besteed dus zowel op projectbasis, als wel op bedrijfsniveau aandacht aan communicatie en samenwerking met partners.

Uitwisselbaarheid rondom 3D geometrie en kenmerken van 3D objecten kan al middels een uniform bestandsformaat.

deBIMspecialist helpt u graag verder om samenwerking en uitwisseling optimaal te laten verlopen!

meer informatie

Tip 10: DOEN en benut de voordelen!

Gewoon beginnen:Wacht niet tot de software kant en klaar is (en uw concurenten veel betere posities hebben!) er bestaat geen allesomvattend goed programma,het zal altijd zijn voordelen en nadelen hebben. Maar om alvast te beginnen (b.v. met het 3D modelleren en consistente tekeningen genereren) en ervaringen op te doen is altijd nog beter dan wachten! Tevens kan door het doen het BIMMEN voor het bedrijf grote strategische voordelen opleveren!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met deBIMspecialist.

meer informatie

Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap