De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouw is het ‘virtueel bouwen’ of BIMMEN.

BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.
Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.
In de automotive en aerospace-industrie wordt al heel lang dergelijke methodieken en informatieopslag succesvol toegepast.

Referentie naar nBIMs (de nationale BIM standaard in USA) http://www.facilityinformationcouncil.org/bim/faq.php#faq1

What is a BIM?

The National Building Information Model Standard Project Committee defines BIM as:

Building Information Modeling (BIM) is a digital representation of physical and functional characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest conception to demolition.

A basic premise of BIM is collaboration by different stakeholders at different phases of the life cycle of a facility to insert, extract, update or modify information in the BIM to support and reflect the roles of that stakeholder.

The US National BIM Standard will promote the business requirements that BIM and BIM interchanges are based on:

  • a shared digital representation,
  • that the information contained in the model be interoperable (i.e.: allow computer to computer exchanges), and
  • the exchange be based on open standards,
  • the requirements for exchange must be capable of defining in contract language.

As a practical matter, BIM represents many things depending on one's perspective:

  • Applied to a project, BIM represents Information management—data contributed to and shared by all project participants. The right information to the right person at the right time.
  • To project participants, BIM represents an interoperable process for project delivery—defining how individual teams work and how many teams work together to conceive, design, build & operate a facility.
  • To the design team, BIM represents integrated design—leveraging technology solutions, encouraging creativity, providing more feedback, empowering a team.¹

NBIM standard will incorporate several elements described later in this document but the focus will be on standardized processes which define "business views" of data needed to accomplish a particular set of functions.

Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap