BIMCaseweek toont binnenkort wat er al (samen) allemaal mogelijk is!

BIMCaseweek

(Een initiatief van het Platform Virtueel Bouwen)

Zie ook www.bimcaseweek.nl

 
Sinds 2004 wisselt een groep bouwondernemingen ervaringen uit binnen het Platform Virtueel Bouwen, dat functioneert onder de paraplu van de Cogrit (Contactgroep ICT) van Bouwend Nederland. Het platform is van mening dat omtrent het onderwerp Virtueel Bouwen meer samenwerking en uitwisseling van ervaringen gewenst is met alle partners in de bouwkolom. Een breed gedeelde beeldvorming over de huidige technische mogelijkheden en toekomstige oplossingsrichtingen moet er toe bijdragen dat samenwerkingskansen op projecten eerder geïdentificeerd en benut worden terwijl langere termijn ontwikkelingen beter begrepen en ondersteund worden.

De BIMCaseweek wordt gehouden van 19 november t/m 23 november 2007 (week 47), in het Bouwhuis te Zoetermeer, het vorig jaar gereed gekomen nieuwe onderkomen van Bouwend Nederland.

Hierbij zal een reëel Programma van Eisen (PvE) in vijf werkdagen door verschillende specialisten gezamenlijk tot een rendabele oplossing uitgewerkt worden. Tijdens de BIMCaseweek worden partijen uitgedaagd om succesvolle (innovatieve) methodieken en middelen in te brengen om gezamenlijk een uiterst efficiënt iteratief ontwerpproces te doorlopen.

Tijdens de case wordt op een nieuwe manier samengewerkt aan informatie, waarbij experts uit bedrijven samenkomen, ondersteund worden door de softwareleveranciers en waarbij state of the art prototypen ingezet worden waar commerciële oplossingen ophouden of er nog niet zijn.

Deze BIMCaseweek is een succes als er een verbluffend resultaat wordt geleverd en als er concrete leereffecten omtrent toepassing van een Bouwwerk Informatie Model (BIM) worden getoond en als er nieuwe initiatieven tot concrete samenwerking in de praktijk uit voort zullen vloeien.

« Terug BIMcaseweek

Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap