Praktisch workshop BIM

Om u wegwijs te maken in de wereld van BIM en uw dagelijkse beroepspraktijk zal STABU in november 2012 BIM-workshops organiseren.

Over BIM doen veel verhalen de ronde en STABU krijgt veel vragen over dit onderwerp. Daarom hebben we besloten om onze licentiehouders objectieve voorlichting te gaan geven over de nieuwe werkmethoden die uit het toepassen van BIM gaan voortkomen.

STABU heeft de noodzakelijke standaarden ontwikkeld om te kunnen "bimmen" en overlegt nu met zoveel mogelijk softwarehuizen om deze standaarden te laten implementeren in uw softwareprogramma's. Maar dat is een technische noodzaak om informatie te kunnen uitwisselen tussen de verschillende bouwpartners in alle stappen van het bouwproces.

Belangrijker is het om te weten hoe je het BIM-proces in praktische stappen vertaalt in uw eigen praktijk en uw eigen projecten. Daarom organiseert STABU enkele workshops samen met BAZ Bouwkundig Adviesbureau uit Zwolle. BAZ heeft al de nodige praktijkervaring opgedaan en is ook in staat om iedere partij in het bouwproces desgewenst de verdere ondersteuning bij het BIM-proces te leveren.

Deze STABU-BIM workshop is dus geen commerciële presentatie van softwaretools maar een praktijkgericht stappenplan met het gebruik van open standaarden.
Als not-for-profit organisatie kan STABU u deze workshop van een gehele dag, inclusief de cursusmap, koffie, thee en lunch aanbieden voor € 150,-- p.p. (excl. BTW). De locatie: Willy Brandtlaan 81, Ede. Het programma is van 10.00 - 15.30 uur.

Voor meer info:

http://www.stabu.org/stabu_nieuwsarchief/995/Praktische_BIM_Workshops_november_2012

Meer informatie »


Ontwikkeling toepassing BIM - enquête

Balance & Result en deBIMspecialist inventariseren gezamenlijk welke ontwikkelingen er spelen op het gebied van BIM (of Virtueel Bouwen) bij bouwbedrijven, architecten, adviseurs, toelevering en professionele opdrachtgevers.

We zijn met name benieuwd hoe de toepassing van BIM zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Dit willen wij inventariseren door middel van een enquête. Deze enquête is dan ook een herhaling van een eerder uitgevoerd onderzoek.
 
Wij stellen het zeer op prijs als u een korte vragenlijst in zou willen vullen. Deelnemers aan dit onderzoek krijgen de beschikking over de resultaten van dit onderzoek.
 
Klik hier om naar de enquête te gaan.

Meer informatie »


Veccins3D winnaar “BIM model van het jaar” 2011

Installatieadviesbureau Veccins3D is tijdens de Bouw&ICT-beurs uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd "Hoe Slim Is Uw BIM?". Voor deze wedstrijd, georganiseerd door Bouwend Nederland en TNO, waren zes projecten genomineerd. Een BIM model is een intelligent 3D computermodel met integrale informatie van een gebouw.....

Meer informatie »


Prijsvraag Hoeslimisuwbim 2011 - Doe mee!

www.hoeslimisuwbim.nl is een website waar u zich kunt opgeven voor de wedstrijd georganiseerd door TNO en Bouwend Nederland op de Bouw & ICT-beurs. Doel van deze wedstrijd is om de bouwsector duidelijk te maken dat BIM om meer draait dan alleen het gebruiken van andere software. Een goed BIM-model kan alleen maar tot stand komen door samen te werken met partners. Daarvoor zijn competenties nodig, afspraken over informatiestromen en werkprocessen, een strategie enzovoort. Om deze competitie te winnen, dient aan al die zaken gedacht te zijn. Deze wedstrijd is voor de organisatie een combinatie tussen het ‘verder ontwikkelen van de sector’ en de ‘promotie van werken met BIM’.

De organisatoren: BNA, TNO en Bouwend Nederland
Deze competitie is een gezamenlijk initiatief van BNA, TNO en Bouwend Nederland. BNA en Bouwend Nederland nemen de verantwoordelijkheid om de integratie van de keten te stimuleren. TNO geeft als ontwikkelaar en beheerder van open standaarden en open source-tools de richting aan van de innovatie op dit gebied. TNO is tevens beheerder van de TNO BIM Quickscan die een belangrijke rol speelt in dit initiatief.

Meer info: www.hoeslimisuwbim.nl

Meer informatie »


Uitbreiding diensten door inzet Solibri Model Check software

deBIMspecialist heeft Solibri Model Check software aangeschaft om aan de groeiende vraag voor kwaliteitscontrole van BIM modellen te kunnen voldoen.
De Solibri Model Check software is aangeschaft bij Kubus architectural solutions.
 
Middels Solibri Software is het mogelijk om BIM modellen te controleren op basis van “Rules”.
deBIMspecialist zet Solibri in, om voor klanten als onafhankelijk adviseur, zowel (harde) clashcontrole uit te voeren, maar ook, door middel van zelfgedefinieerde regels, het virtuele gebouwmodel te controleren.
Een voorbeeld van een regel: Betonelementen mogen niet langer zijn dan 20 meter en niet zwaarder zijn dan 6 ton.
 In Solibri Model Checker kunnen dergelijke regels (bijvoorbeeld toetsing programma van eisen, toetsing van vluchtroutes, minimale doorgang deuropeningen, enz.) waarop gecontroleerd wordt, eenvoudig worden aangemaakt.
Bent u geïnteresseerd om virtuele gebouwmodellen te laten toetsen door een onafhankelijk adviseur, neem dan gerust contact op met deBIMspecialist.

Voor meer informatie:
http://www.kubusinfo.nl/main.asp?id=1735&mrkt=43
http://www.kubusinfo.nl/main.asp?id=1709&mrkt=43
http://www.solibri.com/  

Meer informatie »


“The business value of BIM in Europe”

“Waarde en adoptie van BIM in Europa”
Regelmatig krijg ik, deBIMspecialist, de vraag of BIM werkelijk wel wat oplevert. Ook regelmatig de vraag of het klopt dat door BIM toepassingen de faalkosten (vermijdbare kosten) voor betrokken partijen wel werkelijk gereduceerd worden. En hoe ver het staat met BIM adoptie in Nederland of in Europa?
In een recent rapport van McGraw_Hill Construction (MHC zie ook www.construction.com) komen dergelijke vragen en antwoorden aan bod.

Helaas is het rapport niet inclusief Nederland, maar betreft het UK, Frankrijk en Duitsland. Wat overigens volgens mij wel een bevestiging is van de trends die ook in Nederland worden waargenomen op BIM gebied, dus wellicht geeft dit tevens een afspiegeling van waardes voor adoptie BIM in Nederland.


Een paar fragmenten uit het rapport ....

Meer informatie »


Artikel van deBIMspecialist in de Aannemer

“ ‘Bimmen’, het werken met een Bouw Informatie Model, is volop in ontwikkeling. Uiteraard leven er nog veel vragen, zowel bij aannemers die de stap nog niet hebben gezet, als bij hen die dat wel hebben gedaan. Aannemer zet daarom een aantal zaken op een rij met BIM-expert Hans Hendriks”...

Meer informatie »


BIM Quickscan eenduidig en objectief, zie BIMladder.nl

De Quickscan is een eenduidig, objectief en onafhankelijk middel om een beeld te geven van het niveau van BIMmen binnen uw organisatie. Het is een vragenlijst bestaande uit vier hoofdstukken: Strategie en beleid; Organisatie en cultuur; Informatiestromen en process; ICT tools. Doel van de Quickscan is om inzicht te geven in het niveau van BIM in uw onderneming. De resultaten uit de Quickscan kunt u gebruiken .....

Meer informatie »


symposium ICT in de bouw aan de Hogeschool Utrecht

Op 26 januari 2010 treedt deBIMspecialist als gastspreker op tijdens het symposium ICT in de bouw aan de Hogeschool Utrecht.
“Vijf studenten van het afstudeeratelier ICT in de Bouw presenteren tijdens dit symposium de resultaten van hun afstudeeronderzoek.......

Meer informatie »


Wintercourse Invoering ICT in Bouwprojecten, 28 - 30 januari 2009

deBIMspecialist is continue bezig om kennis op gebied van BIM te verzamelen en om te zetten in praktische toepassingen voor succesvolle implementaties bij bouw gerelateerde bedrijven. Daarom neemt deBIMspecialist deel in verschillende innovatieve netwerken en zal deBIMspecialist ook deelnemen aan de Wintercourse Invoering ICT in Bouwprojecten, 28 - 30 januari 2009.

deBIMspecialist zal enkele praktijk vraagstukken BIM meenemen, onder andere "Hoe samenstellen van (ideale BIM) contractvormen" om meerwaarde te behalen voor alle betrokkenen.

De Universiteit Twente organiseert in samenwerking met Bouw Informatie Raad en CIFE (Amerikaanse Stanford University) deze Wintercourse met als doel om tot een effectieve implementatie van ICT tussen organisaties (of bedrijfsonderdelen) in bouwprojecten te komen.

Voor meer info:

http://www.cme.ctw.utwente.nl/wintercourse_ict_bouw_web.pdf

Organiserende partij: Bouw Informatieraad en Universiteit Twente

Locatie: Landhuishotel & Restaurant de Bloemenbeek , De Lutte (nabij Enschede)
Contactpersoon: Hans Voordijk

Meer informatie »


Strategisch voorsprong behalen met BIM, in uitdagende economische tijd.

Strategisch voorsprong behalen met BIM, in uitdagende economische tijd is een van de conclusies die is gepubliceerd in het rapport (48 blz.) van McGraw_Hill Construction.

Ook een interessante opmerking:

“BIM usage will also grow rapidly in the coming year. Nearly half of all current adopters (45%) will be heavy users of BIM in 2009, using it on at least 60% of their projects—a 10 point increase over the previous year.”


Het rapport is gratis te downloaden via:

http://construction.ecnext.com/mcgraw_hill/includes/BIM2008.pdf

Of als boek te bestellen voor 25 dollar

·         Rapport bevat verschillende “Case studies”

·         Waardebepaling van BIM

·         BIM en duurzaambouwen

·         Risico’s wanneer BIM wordt toegepast

·         Diverse interviews

·         Conclusies

·         En nog veel meer.

hhs@deBIMspecialist.nl  helpt u graag verder op het gebied van BIM implementaties!

Meer informatie »


Modelcontrole met BIMreview van Avatech

Avatech levert software onder de naam BIMreview die het mogelijk maakt om Autodesk Revit modellen te controleren aan de hand van standaards.

Zie website:

http://www.avatech.com/solutions/building-design/product-details.aspx?product=56

http://www.avatech.com/documents/solutions/building/BIMreview_productsheet.pdf

deBIMspecialist heeft de software geïnstalleerd, getest en ziet toegevoegde waarde met name omdat:

+  Gebruikers zelf “Regels” of “Standaards” aan kunnen maken

+  Het model daardoor kwalitatief beter wordt

+  Eenvoudig te bedienen is.

Mocht u vragen hebben over deze toepassing neem dan svp contact op hhs@deBIMspecialist.nl

Meer informatie »


BIMWIKI

Er is een BIMWIKI opgericht: http://www.bimwiki.com

Hierin staan o.a. beschreven:

- Definitie van BIM

- Voordelen toepassing BIM

- Welke rol BIM kan spelen bij duurzaambouwen

- Welke BIM standarisatie beschikbaar is

- Voorbeelden

- Etc. Etc.

Meer informatie »


buildingSMART Benelux Ledenvergadering

Het IAI is 10 jaar geleden opgericht met de doelstelling een open (producent onafhankelijke) uitwisselingstandaard te ontwikkelen voor engineering in de architectuur, constructie en installatie. Om de markt in de Benelux ook te laten profiteren van de nieuwe standaard is het IAI ‘BuildingSmart’ Benelux Chapter opgericht, met als doel de standaard verder te ontwikkelen voor de lokale markten. Zie ook http://www.buildingsmart.info/
Aangezien deBIMspecialist een groot voorstander is van deze buildingSMART (o.a. IFC, IDM, IFD) initiatieven, neemt deBIMspecialist deel in het Benelux chapter als lid.
Voor overzicht van de deelnemers: http://www.buildingsmart.info/_mgxroot/page_10766.html
Op 12 Juni 2008 zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden, gevolgd door een seminar dat ook openstaat voor niet leden.

Locatie: Bouwhuis Zoetermeer

Tijd: 13.00 uur ledenvergadering, vanaf 15.00 uur seminar publiekgedeelte.


Mocht u interesse hebben in deelnemen of bijwonen van de ledenvergadering neem dan contact op met info@van-zeeland.nl (secretaris BuildingSMART Benelux)

Meer informatie »


A tipping point - We staan aan de vooravond van een andere Bouwwereld. Welkom op de Bouw & ICT beurs!

Woensdag 26 Maart 2008 - Tijd: 13.30 - 14.00 uur

Door Ernstjan Cornelis en Hans Hendriks.

Ernstjan Cornelis ( www.atelierpro.nl ) en Hans Hendriks ( deBIMspecialist, http://www.debimspecialist.nl/ ) zullen gemeenschappelijk een presentatie verzorgen op de Bouw & ICT beurs 2008. Het verhaal van Ernstjan Cornelis zal vooral gaan over het thema " the tipping point", we staan aan de vooravond van een andere bouwwereld Hans zal voordelen, voorbeelden en voorwaarden voor succesvolle toepassing tonen.

Visie op BIM door Ernstjan Cornelis directeur uitvoering en financien atelier PRO architekten bv en Hans Hendriks BIM specialist.

Het valt af en toe niet mee in de bouw. Faalkosten, vertragingen, wantrouwen, onenigheid en een suboptimale prijs- kwaliteitsverhouding. Vaak terug te voeren op onvoldoende samenwerken en het onvoldoende integreren van ontwerpen. Toch staan wij aan de vooravond van een belangrijke verbetering in de bouw. Met de introductie van gebouw informatiemodellen ontstaan nieuwe kansen voor alle partners in de bouw.  BIM richt zich op de architectuur, constructie en installatie en wil alle partners in het bouwproces betrekken bij ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen met behulp van gebouwmodellen. Door met zijn allen binnen één BIM model te werken kan veel eerder een gemeenschappelijk belang ontstaan. Het is duidelijk geworden dat de meest succesvolle projecten tot stand zijn gekomen in een respectvolle, positieve nauwe samenwerking met alle bouwpartners. Succesvol betekent daar een topprestatie op esthetisch, kwalitatief en economisch gebied voor alle partijen. En niet te vergeten plezier in ons vak. Daar kan het werken met gebouw informatiemodellen een doorslaggevende rol in spelen.

Aanmelden
Geef tijdens de voorregistratie van uw beursbezoek aan Bouw & ICT aan dat u graag wilt deelnemen. 

KLIK HIER OM U VOOR TE REGISTREREN

Programma woensdag 26 maart:

http://sites.vnuexhibitions.com/sites/bezoekers_bouw-en-ict_nl/nl/page.asp?module=pages&type=item&id=18054

Meer informatie »


Rapport ontwikkeling & implementatie IFC-BIM

Hieronder een link naar rapportage uitgevoerd door Erabuild, een onderzoek naar ontwikkeling en implementatie van IFC-BIM.

(Bron: Erabuild) Review of the Development and Implementation of IFC compatible BIM

3D Building Information Models based on open IT standards are important instruments to lift quality and productivity in the construction sector. A new report published by the Danish Enterprise and Construction Authority and partners from the Erabuild network examines the development and use of open standards in software and neutral technology in the construction sector.

The report describes the extent and use of Integrated Building Information Models. The models can store all relevant information about the building and thereby provide all relevant partners and stake holders an efficient access to information during the entire life cycle of the building.

The report gives technical, process oriented and political recommendations for future actions and is based on surveys conducted in Denmark, Finland, Norway, Sweden and the Netherlands. The report is funded by the Danish Enterprise and Construction Authority and the European network Erabuild.

Read the report online (2MB PDF): Development and Implementation of IFC compatible BIM

Read executive summary online (1MB PDF): Development and Implementation of IFC compatible BIM - executive summary

Meer informatie »


BIM Succespredictor een feit!

Om vooraf of gedurende een project te kunnen zorgen dat inzet van BIM tot succes zal leiden, heeft deBIMspecialist een BIM succes predictor ontwikkeld.

Het project kan met behulp van 90 onderzoeksvragen (BIM bouwstenen) worden geanalyseerd en eventueel bijgestuurd op basis van de aanbevelingen.

Voor meer informatie en prijs: http://www.debimspecialist.nl/diensten_debimspecialist/product/

Meer informatie »


IPD

IPD staat voor Integrated Project Delivery. Hierbij link naar de "Guide" (handboek) versie 1. Mijns inziens een goed rapport inzake IPD

Middels handreikingen uit dit rapport kunnen vragen als: Wie, Wat, Hoe (Waarmee = BIM) worden ingericht voor projecten.

http://www.aiacc.org/site/docs/IPD_Guide_2007.pdf

Integrated Project Delivery (IPD) is a project delivery approach that integrates people, systems, business structures and practices into a process that collaboratively harnesses the talents and insights of all participants to optimize project results, increase value to the owner, reduce waste, and maximize efficiency through all phases of design, fabrication, and construction.

IPD principles can be applied to a variety of contractual arrangements and IPD teams can include members well beyond the basic triad of owner, architect, and contractor. In all cases, integrated projects are uniquely distinguished by highly effective collaboration among the owner, the prime designer, and the prime constructor, commencing at early design and continuing through to project handover.

Meer informatie »


Management seminar - 27 November - Efficient samenwerken in de bouw

Ervaar Building Information Modelling

Efficiënt samenwerken in de bouw

Een projectontwikkelaar laat een architect een ontwerp maken voor een nieuw project. Ook de constructeur, de installateur en de aannemer zijn nauw bij dit bouwproces betrokken.

In de praktijk blijkt dat dit proces veel vertraging oploopt, door een gebrekkige communicatie en samenwerking, hetgeen zorgt voor onnodige en onvoorziene kosten.

Hoe kunt u dit probleem omzetten in een uitdaging die u kunt winnen? Hoe kunt u een efficiënter bouwproces creëren?

Neem de touwtjes in handen!

Nieuwe wegen naar meer rendement? Roel Pieper geeft u inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen uw werkomgeving. Wat gaat er op mondiaal niveau veranderen en hoe kunt u op deze ICT-ontwikkelingen inspelen? Hans Hendriks zal u tonen hoe u deze ontwikkelingen kunt aanwenden om uw naam nog steviger te vestigen in de bouw- & architectuurwereld.

Wilt u weten hoe u uw kosten kunt reduceren? Hoe u de kans op fouten kunt terugdringen? Hoe u uw bouwprocessen kunt optimaliseren? Hoe milieuvriendelijk bouwen u verder kan helpen? Kom dan naar dit management evenement waar u antwoord krijgt op deze en andere vraagstukken.

Aansluitend wordt u in de gelegenheid gesteld om tijdens een dinerbuffet te netwerken met uw vakgenoten.

Het is uw toekomst. Neem nu de touwtjes in handen!

Inschrijven & meer informatie:

www.autodesk.nl/getintobim

Meer informatie »


BIMCaseweek: Eenvoudig te bezoeken, zelfs ook achter uw eigen computer!

Tijdens de BIMCaseweek 2007 gaan architecten, bouwers, installateurs, toeleveranciers en softwarehuizen samen met een opdrachtgever een groots virtueel werk realiseren met behulp van BIM. Het voornaamste doel is om ervaringen op te doen en van elkaar te leren. Ontdek ook hoe u slimmer kunt ontwerpen en bouwen en kom van 19 t/m 23 november naar het Bouwhuis in Zoetermeer. Er zijn doorlopend demonstraties en u kunt er meepraten met de partijen die zich bezig houden met de virtuele bouwopdracht.

Bezoekers zijn van harte welkom, aanmelden kan hier: http://www.bimcaseweek.nl/Contentt/bezoek.aspx

Ook achter uw eigen computer, kunt u middels een internetverbinding meekijken:

De leverancier Cisco stelt zijn programma Webex daarvoor ter beschikking:

Link naar alle events van deze week:

https://in4.webex.com/ec0600l/eventcenter/program/programDetail.do?siteurl=in4&theAction=detail&path=listevents_program&progID=100767

Link per dag

Maandag

https://in4.webex.com/in4/onstage/g.php?t=a&d=705617250

Dinsdag

https://in4.webex.com/in4/onstage/g.php?t=a&d=703280942

Woensdag

https://in4.webex.com/in4/onstage/g.php?t=a&d=704119769

Donderdag

https://in4.webex.com/in4/onstage/g.php?t=a&d=701440179

Vrijdag

https://in4.webex.com/in4/onstage/g.php?t=a&d=708912928

deBIMspecialist zal ook aanwezig zijn, op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag!

Wellicht tot dan!

Meer informatie »


PSIBouw gaat proefdraaien met een bouwinformatiemodel (bim) Modelserver

Zoals omschreven in een artikel in de Cobouw, gaan een aantal partijen de IFC modelserver gebruiken om proeven te draaien. Mede door medefinanciering PSIBouw is dit initiatief FiDuMo mogelijk gemaakt. Zie artike Cobouw:

GOUDA - PSIBouw gaat proefdraaien met een bouwinformatiemodel (bim) waarmee ook de Airbus 380, ’s werelds grootste passagiersvliegtuig dat gisteren zijn allereerste commerciële vlucht maakte, is ontwikkeld.

http://www.cobouw.nl/cobouw/nieuws/toonnieuwsartikel.jsp?di=364118

Meer informatie »


Niemand eerstverantwoordelijk voor constructieve veiligheid

Hierbij links naar rapport inzake constructieve veiligheid.

Iedereen die betrokken is bij de bouw van woningen, winkels of kantoren vindt een veilige constructie van belang maar niemand voelt zich de eerstverantwoordelijke. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek naar constructieve veiligheid dat in opdracht van de VROM-Inspectie is verricht. Aldus VROM:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=34365

Een helder rapport! Mijns inziens zou BIM in de toekomst een cruciale rol kunnen spelen, door de rollen helderder te organiseren, en informatie integraal wordt gebruikt. Waardoor de constructieve veiligheid & kwaliteit van gebouwen worden gewaarborgd.

Download:

Gedeelte van bovengenoemde kamerbrief over het rapport:

De pilot

Alvorens bij een groter aantal bouwprojecten de borging van de constructieve veiligheid in de bouwketen te onderzoeken is een pilot bij vijf (vrijwel) gereed zijnde bouwprojecten uitgevoerd. Het eindrapport daarvan ligt thans voor. Hoofddoelstelling was het testen van de onderzoekmethode. Gezien het belang van het onderwerp wil ik u de voorlopige inhoudelijke resultaten niet onthouden.

 

Resultaten en conclusies

Een belangrijke algemene conclusie van dit pilotonderzoek is dat constructieve veiligheid weliswaar in brede zin van belang wordt geacht door betrokkenen in de bouw maar dat geen van de partijen zichzelf hiervoor eerstverantwoordelijk houdt. De eigen deelverantwoordelijkheid wordt onderschreven maar tegelijk wordt verwezen naar de (deel)verantwoordelijkheden van de anderen. Dit mechanisme wordt aangetroffen bij elk van de primaire partijen: de opdrachtgevers, constructeurs, toezichthouders en aannemers. Bij de vijf projecten zijn geen duidelijke constructieve tekortkomingen aangetroffen. Wel is de constructieve veiligheid in meerdere gevallen niet volledig traceerbaar en/of niet volledig geborgd. Het betrof projecten met professionele en betrokken opdrachtgevers en bouwpartners die vrijwillig aan het onderzoek hebben meegewerkt.

 

Opdrachtgevers gaan ervan uit dat de gebouwen die zij laten realiseren (constructief) veilig zijn. Uit dit verkennend onderzoek blijkt dat de constructieve veiligheid niet volledig, niet systematisch en niet formeel is geborgd. De ernst van deze conclusie noopt tot verder onderzoek. De VROM-Inspectie zal op korte termijn aanvullend onderzoek bij 10 bouwprojecten uit laten voeren om het ontwikkelde inzicht aan te scherpen en het draagvlak in de sector voor de resultaten te vergroten. Ik zal u daar in de loop van volgend jaar over informeren.

 

Ik wijs u er nogmaals op dat bijgaand rapport gebaseerd is op een pilot en dat de resultaten dus met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd.

Hoogachtend,

de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

drs. Ella Vogelaar

Meer informatie »


Innovatie door duurzame samenwerking noodzakelijk voor bouw (Door Syntens)

Bouwproductie gebaat bij hogere arbeidsproductiviteit Innovatie door duurzame samenwerking van bouwbedrijven met ketenpartners zoals toeleveranciers kan de arbeidsproductiviteit van de bouw sterk verbeteren. Dit blijkt uit de studie ‘Samen duurzaam bouwen aan innovatie’ van ING Bank die dinsdag 2 oktober werd gepresenteerd bij Bouwend Nederland in Zoetermeer. Een mogelijk krappere arbeidsmarkt hoeft in de toekomst dan ook geen probleem te vormen voor de productie in de bouwsector.

Een belangrijke hindernis voor innovatie in de bouw is de nog steeds veel voorkomende traditionele organisatievorm. Maar ook de hevige prijsconcurrentie zorgt voor inefficiënte bouwprocessen. Hierdoor wordt geen goede basis gelegd voor duurzame samenwerking. Projectoverstijgende samenwerking is juist zeer belangrijk voor een innovatieve bouwsector omdat de grens van efficiënte deelprocessen wordt bereikt.

“Door de arbeidsproductiviteit te verhogen kan met eenzelfde aantal werknemers toch een hogere bouwcapaciteit gehaald worden,” aldus Jan van der Doelen, branchemanager Bouw bij ING Bank. Om een hogere arbeidsproductiviteit te realiseren dienen bouwbedrijven te investeren in efficiëntere bouwprocessen waardoor sneller en doelmatiger gewerkt kan worden. “Door een arbeidsproductiviteitsgroei van 3% per jaar kan de bouwproductie, ondanks een mogelijke afname van het aanbod op de arbeidsmarkt, op niveau blijven en nog stijgen,” meent Van der Doelen.

Ook voor opdrachtgevers is er een taak weggelegd. Zij moeten op prijs en kwaliteit aanbesteden en bouwers eerder betrekken bij nieuwe projecten. Ook de opdrachtgever is gebaat bij duurzame ketensamenwerking. De studie ‘Samen duurzaam bouwen aan innovatie geeft concrete voorbeelden van duurzame innovatie bij bouwbedrijven en projectoverstijgende samenwerking tussen partners in de bouwketen.

Tenslotte is ook een duurzame relatie met het personeel van groot belang in de bouw. Niet alleen om de branche aantrekkelijk te maken voor nieuwe werknemers, maar ook om ziekteverzuim verder terug te dringen en het personeelsverloop te minimaliseren. Gebleken is dat vooral een prettige sfeer, waardering van het gedane werk en een goed sociaal beleid hier zorg voor kunnen dragen.

Dit alles sluit goed aan bij de thema's die voor Syntens centraal staan in 2008 in de bouwsector. Dat zijn namelijk samenwerking, duurzaamheid en de rol van de opdrachtgever in de keten. Voor meer informatie over de activiteiten van Syntens in de bouw kunt u contact opnemen met ons landelijk innovatienummer 088 - 444 0 444 of stel een vraag op www.syntens.nl via de chat.

Bron:  Syntens (http://www.syntens.nl/NR/exeres/518310BF-48A2-4669-937E-5705CDF03393,frameless.htm?NRMODE=Published)

Meer informatie »


AECbytes - onderzoek criteria BIM (Tussen Bentley & Autodesk Revit)

Executive Summary

(by Lachmi Khemlani )

It has been close to four years since the Building Information Modeling (BIM) phenomenon started to gain momentum, and we are at the point where it has reached a certain level of maturity. Several BIM solutions are now available for individual disciplines such as architecture, structural engineering, MEP engineering, and construction. Leading vendors such as Autodesk and Bentley also offer integrated suites of multi-disciplinary BIM solutions that can be used to improve collaboration between the different disciplines. An increasing number of third-party developers are building supporting technologies for BIM solutions to extend their capabilities to cover varied aspects of building planning, design, and construction. BIM implementation is well underway in several AEC firms, and many other firms are in the process of evaluating different solutions and drawing up a strategy to transition to BIM.

More info:

http://www.aecbytes.com/feature/2007/BIMSurveyReport.html

Meer informatie »


"First Dutch Model Server" voor 3D bouwmodellen naar Nederland

Er wordt al jaren gepraat in Nederland om een "Modelserver" in te schakelen, maar nu lijkt het erop dat het is gelukt, of gaat lukken, via een aantal enthousiaste bedrijven:

Fragment uit artikel technisch weekblad:


....."Daartoe hebben enkele leden onder aanvoering van Portiva en CadVisual besloten samen te investeren in de eerste Nederlandse modelserver voor 3D-bouwmodellen. De leden kochten in ieder geval tot eind 2008 een licentie voor de First Dutch Model Server, die zich in het datacentre van Portiva bevindt.".......

http://www.technischweekblad.nl/14724-Eerste-Nederlandse-server-voor-3D-bouwmodellen-.lynkx

Link naar Traverse - COP Virtueel Bouwen

http://www.traverse.nl.sharepointsite.com/Traverse/Fabriek/Lists/Organisaties/CoP%20Virtueel%20bouwen.aspx

Link naar FIDUMO

http://www.fidumo.nl/


Hoe / wat is een Modelserver zult u zich afvragen?

Hierbij een toelichting van deBIMspecialist:

De stand der techniek rondom informatieuitwisseling, vaak middels tekeningen in (de bouwbrance) in Nederland kan grofweg worden opgedeeld in 5 technologische stappen;

1 “ Handmatig” (Kortweg gezegd: Met potlood en liniaal en tekenbord) (Tot jaren 80/90 toegepast)                           
2 “Digitaal tekenbord” / 2D lijnen, cirkels etc (niet intelligente objecten, vaak AutoCAD in de bouw) (Ingezet in jaren 90, maar nog steeds veel toegepast)
3 "Document-based"   Documenten naar elkaar toesturen (bv. DXF bestanden) (Laatste 10 jaar erg gebruikelijk)
4 "Point-2-Point"          Data uitwisselen en programma’s aan elkaar koppelen     (Laatste 5 jaar toegepast)
5 "Server-based"         Data Sharing, gebaseerd op zelfde “gegevens model”           (Sterke behoefte, veel kennis & innovatie nodig, nieuwe contractvormen en samenwerkingsovereenkomsten)


De technologische stap (5) naar data sharing moet in Nederland dus nog gemaakt worden. Binnen Nederland zien we de eerste resultaten van stap (4) Data uitwisseling, maar ook de bijkomende problemen (Qua techniek, veel onrendable ICT integraties met allerlei applicaties die per versie onderhouden moeten worden. Qua gebruik; onduidelijke verantwoordelijkheden, dubbel werk, faalkosten etc. Etc.) Internationaal zien we een soortgelijke status. De Nordic landen (Noorwegen, Finland, Denemarken) met eerste innovaties rondom “Server-based” maar allen nog in pilot stadium.
Innovatie naar stap (5) zal (moeten) leiden tot kanteling van bouwkolom, nieuwe samenwerkingsvormen,nieuwe contractvormen, minder faalkosten, meer klantwaarde. Kortom: bouwwerken van een hogere kwaliteit en met een grotere flexibiliteit ontworpen, gebouwd en beheerd.
Als specifieke problemen van de sector kunnen we opmerken:
·         Veel dubbel werk
·         Onduidelijke verantwoordelijkheden
·         Informatie is verspreid aanwezig
·         Faalkosten zijn enorm
·         Zeer traditioneel qua samenwerking / integratie.

Als specifieke eisen van het toepassingsgebied of de sector kunnen we opmerken:
·         Integraal samenwerken moet mogelijk zijn
·         Nieuwe (betere) contractvormen
·         Innovatieve technieken / ICT die bijdraagt aan vermindering faalkosten
·         Alle informatie centraal

Toepassing / gebruik van een "Modelserver" zal gepaart moeten gaan met bijbehorende engineeringsmethode en tesamen moeten zorgdragen voor procesoptimalisatie, waarbij opdrachtgevers door het formuleren van eisen een optimale oplossing aangedragen krijgen door uitvoerende partijen die alle informatie centraal opslaan (Server-based) gedurende de gehele life-cycle van het bouwwerk.

Het is dus een gigantische uitdaging voor de bouwbranche om met z'n allen op een Modelserver samen te werken volgens een afgesproken engineeringsmethode.

Er is veel kennis en commitment bij nodig, maar zal op termijn moeten leiden tot reductie van faalkosten!

Meer informatie »


BIMCaseweek toont binnenkort wat er al (samen) allemaal mogelijk is!

BIMCaseweek

(Een initiatief van het Platform Virtueel Bouwen)

Zie ook www.bimcaseweek.nl

 
Sinds 2004 wisselt een groep bouwondernemingen ervaringen uit binnen het Platform Virtueel Bouwen, dat functioneert onder de paraplu van de Cogrit (Contactgroep ICT) van Bouwend Nederland. Het platform is van mening dat omtrent het onderwerp Virtueel Bouwen meer samenwerking en uitwisseling van ervaringen gewenst is met alle partners in de bouwkolom. Een breed gedeelde beeldvorming over de huidige technische mogelijkheden en toekomstige oplossingsrichtingen moet er toe bijdragen dat samenwerkingskansen op projecten eerder geïdentificeerd en benut worden terwijl langere termijn ontwikkelingen beter begrepen en ondersteund worden.

De BIMCaseweek wordt gehouden van 19 november t/m 23 november 2007 (week 47), in het Bouwhuis te Zoetermeer, het vorig jaar gereed gekomen nieuwe onderkomen van Bouwend Nederland.

Hierbij zal een reëel Programma van Eisen (PvE) in vijf werkdagen door verschillende specialisten gezamenlijk tot een rendabele oplossing uitgewerkt worden. Tijdens de BIMCaseweek worden partijen uitgedaagd om succesvolle (innovatieve) methodieken en middelen in te brengen om gezamenlijk een uiterst efficiënt iteratief ontwerpproces te doorlopen.

Tijdens de case wordt op een nieuwe manier samengewerkt aan informatie, waarbij experts uit bedrijven samenkomen, ondersteund worden door de softwareleveranciers en waarbij state of the art prototypen ingezet worden waar commerciële oplossingen ophouden of er nog niet zijn.

Deze BIMCaseweek is een succes als er een verbluffend resultaat wordt geleverd en als er concrete leereffecten omtrent toepassing van een Bouwwerk Informatie Model (BIM) worden getoond en als er nieuwe initiatieven tot concrete samenwerking in de praktijk uit voort zullen vloeien.

Meer informatie »


Zoon, Robin geboren

Robin Adam Gerardus Hendriks

Onze zoon is geboren op 30-06-2007

Hier staan wat foto's

http://www.debimspecialist.nl/contact/geboren_robin_hendriks/fotos/

Meer informatie »


Solibri-gratis IFC Optimizer

Een gratis te downloaden IFC optimizer!

Meer informatie »


Autodesk neemt Navisworks over

Autodesk neemt Navisworks over:

http://pressreleases.autodesk.com/index.php?s=press_releases&item=262%3C%2Ftd%3E

http://www.navisworks.com/en/news/autodesk_sign_to_acquire_navisworks

Meer informatie »


Wiki voor BIM

http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling

Meer informatie »


Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap