Innovatie door duurzame samenwerking noodzakelijk voor bouw (Door Syntens)

Bouwproductie gebaat bij hogere arbeidsproductiviteit Innovatie door duurzame samenwerking van bouwbedrijven met ketenpartners zoals toeleveranciers kan de arbeidsproductiviteit van de bouw sterk verbeteren. Dit blijkt uit de studie ‘Samen duurzaam bouwen aan innovatie’ van ING Bank die dinsdag 2 oktober werd gepresenteerd bij Bouwend Nederland in Zoetermeer. Een mogelijk krappere arbeidsmarkt hoeft in de toekomst dan ook geen probleem te vormen voor de productie in de bouwsector.

Een belangrijke hindernis voor innovatie in de bouw is de nog steeds veel voorkomende traditionele organisatievorm. Maar ook de hevige prijsconcurrentie zorgt voor inefficiënte bouwprocessen. Hierdoor wordt geen goede basis gelegd voor duurzame samenwerking. Projectoverstijgende samenwerking is juist zeer belangrijk voor een innovatieve bouwsector omdat de grens van efficiënte deelprocessen wordt bereikt.

“Door de arbeidsproductiviteit te verhogen kan met eenzelfde aantal werknemers toch een hogere bouwcapaciteit gehaald worden,” aldus Jan van der Doelen, branchemanager Bouw bij ING Bank. Om een hogere arbeidsproductiviteit te realiseren dienen bouwbedrijven te investeren in efficiëntere bouwprocessen waardoor sneller en doelmatiger gewerkt kan worden. “Door een arbeidsproductiviteitsgroei van 3% per jaar kan de bouwproductie, ondanks een mogelijke afname van het aanbod op de arbeidsmarkt, op niveau blijven en nog stijgen,” meent Van der Doelen.

Ook voor opdrachtgevers is er een taak weggelegd. Zij moeten op prijs en kwaliteit aanbesteden en bouwers eerder betrekken bij nieuwe projecten. Ook de opdrachtgever is gebaat bij duurzame ketensamenwerking. De studie ‘Samen duurzaam bouwen aan innovatie geeft concrete voorbeelden van duurzame innovatie bij bouwbedrijven en projectoverstijgende samenwerking tussen partners in de bouwketen.

Tenslotte is ook een duurzame relatie met het personeel van groot belang in de bouw. Niet alleen om de branche aantrekkelijk te maken voor nieuwe werknemers, maar ook om ziekteverzuim verder terug te dringen en het personeelsverloop te minimaliseren. Gebleken is dat vooral een prettige sfeer, waardering van het gedane werk en een goed sociaal beleid hier zorg voor kunnen dragen.

Dit alles sluit goed aan bij de thema's die voor Syntens centraal staan in 2008 in de bouwsector. Dat zijn namelijk samenwerking, duurzaamheid en de rol van de opdrachtgever in de keten. Voor meer informatie over de activiteiten van Syntens in de bouw kunt u contact opnemen met ons landelijk innovatienummer 088 - 444 0 444 of stel een vraag op www.syntens.nl via de chat.

Bron:  Syntens (http://www.syntens.nl/NR/exeres/518310BF-48A2-4669-937E-5705CDF03393,frameless.htm?NRMODE=Published)

« Terug

Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap