“The business value of BIM in Europe”

“Waarde en adoptie van BIM in Europa”

Regelmatig krijg ik, deBIMspecialist, de vraag of BIM werkelijk wel wat oplevert. Ook regelmatig de vraag of het klopt dat door BIM toepassingen de faalkosten (vermijdbare kosten) voor betrokken partijen wel werkelijk gereduceerd worden. En hoe ver het staat met BIM adoptie in Nederland of in Europa?
In een recent rapport van McGraw_Hill Construction (MHC zie ook www.construction.com) komen dergelijke vragen en antwoorden aan bod. Helaas is het rapport niet inclusief Nederland, maar betreft het UK, Frankrijk en Duitsland. Wat overigens volgens mij wel een bevestiging is van de trends die ook in Nederland worden waargenomen op BIM gebied, dus wellicht geeft dit tevens een afspiegeling van waardes voor adoptie BIM in Nederland.


Een paar fragmenten uit het rapport vertaald c.q. door mij als deBIMspecialist geïnterpreteerd:
1. BIM is een van de meest zichtbare en structurele verandering in de bouw die doorklinkt in de hele bouwketen.
2. Ca. 75% van de partijen die gereageerd hebben op de enquêtes ervaren de meerwaarde en ervaren positieve terugverdiensten van hun totale investering in BIM.
3. Eigen meerwaarde door toepassing BIM, er zijn er vele te noemen maar de belangrijkste:
a. Reductie van fouten in de bouwtekeningen
b. Minder herstelwerkzaamheden op de bouw
c. In specifieke processen sneller kunnen handelen met BIM
4. Circa 36% van de bedrijven in de bouwketen heeft BIM geadopteerd
5. Architecten 47% adoptie, Ingenieurs 38%, Bouwers 24%
6. Noord Amerika had in 2007 een adoptie van 28%, in 2009 een adoptie van 49%.
7. Verwachting toepassing BIM in projecten momenteel en in de toekomst:
44% van de BIM gebruikers, momenteel, zegt dat ze het toepassen in meer dan 60% van hun projecten. Over 2 jaar is de verwachting dat 58 % van de gebruikers het zullen toepassen in meer dan 60% van hun projecten. 
8. 76% van de gebruikers zegt dat de interoperabiliteit tussen de verschillende softwareprogramma’s een grote uitdaging is en sterk verbeterd dient te worden om nog meer voordelen te kunnen behalen.
9. Door wie wordt het (meeste) voordeel ervaren bij BIM toepassing? Architecten 71%, Opdrachtgevers 42%, Toeleveranciers 15%
10. De opdrachtgever zelf heeft een grote invloed op adoptie van BIM. Als opdrachtgevers het vragen of voorschrijven zou dit een significante drijfveer zijn voor partijen die nog geen BIM gebruiken.


Kortom: Veel interessant materiaal, hieronder de links naar gehele rapport;
http://images.autodesk.com/adsk/files/business_value_of_bim_in_europe_smr_final.pdf
http://www.bimbyen.dk/sites/default/files/news/business_value_of_bim_in_europe_smr_final.pdf

Bron: SmartMarket Reports McGraw-Hill Construction  www.construction.com

« Terug BIM gebruik, BIM adoptie

Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap