BIM werkmethodieken

"Goed gereedschap is het halve werk" is een gezegde.
In het kader van BIM betekent dat niet ALLEEN met software goede resultaten worden behaald. Werkmethodieken en afgestemde processen zijn minstens net zo belangrijk!

In de praktijk is er zoveel mogelijk met BIM dat dit vele vragen en wensen op kan roepen. Na de aanschaf van de software helpt de BIM specialist u met de implementatie door onder andere werkmethodieken aan te maken en afsprakenstelsels vorm te geven.

Momenteel wordt er in Nederland hard gewerkt aan uniforme afspraken rondom BIM met name in het COINS programma.

Het COINS-programma streeft naar procesverbetering en gezamenlijk informatiegebruik in de bouwsector. Om dit doel te bereiken worden sectorbrede afspraken ontwikkeld over informatie van 3D-bouwobjecten (COINS Bouw Informatie Model - CBIM) en afsprakenstelsels over werkwijze (COINS Engineering Methode - CEM). Deze afsprakenstelsels zijn een middel om tot procesintegratie te komen. Met de introductie van deze afsprakenstelsels worden de volgende effecten beoogd:

- Mensen en organisaties gaan een gemeenschappelijke werkwijze volgen bij het ontwerpen en bouwen, in het bijzonder t.a.v. het onderwerp "Hoe ga je met informatie om?".
- Mensen en organisaties gaan een gemeenschappelijke informatiestructuur toepassen.
- IT-bedrijven brengen software op de markt die de voorgestelde afsprakenstelsels ondersteunen.

In het COINS-programma wordt een werkwijze gevolgd van denken en doen. Eerst een stukje ontwikkeling van afspraken die vervolgens toegepast worden in een praktijkproject en leren van ervaringen. In de huidige fase van het COINS-programma wordt de aandacht gericht op het verkrijgen van afsprakenstelsels ten behoeve van de volgende ontwerp-/bouwactiviteiten:
- Functioneel specificeren
- Het maken van ramingen
- Het gebruik van 3D-objecten
- 'Concurrent' ontwerpen van objecten door meerdere rollen/disciplines
- Het gebruik van objectbibliotheken.

Meer info:

http://www.coinsweb.nl/

http://www.coinsweb.nl/modules/news/

deBIMspecialist is werkzaam in het COINS-ontwikkelteam (OT-team) en kan zowel partijen in de bouwsector, als IT sector, van harte aanbevelen deelnemer te worden van COINS.

Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap