Meer besparingen

BIM betekent een omslag in denken: denken op een langere termijn. Er wordt vanuit de gebruiker geredeneerd. In de traditionele situatie wordt het te bouwen object vaak gezien als doel op zich. In de praktijk is het gebouw echter nog maar het begin. De gebruiker zal het bouwobject gebruiken voor zijn bedrijfsvoering, woongenot, bescherming of andere behoeftes voor een periode van bijvoorbeeld 30 jaar!
Tijdens dit gebruik zal per jaar ongeveer 4-10 % van de bouwkosten worden gespendeerd aan onderhoud en beheer. In de totale ‘lifecycle’ aan onderhoud en beheer betekent dit dat 240% van de nieuwbouwkosten worden besteed!

BIM kan een enorme reductie van deze onderhouds- en beheerskosten opleveren voor de gebruiker. Door zowel hergebruik van informatie, als door het optimaliseren van het ontwerp!

Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap